Vår historia

Bo i villa AB fick sitt namn efter en mässa och etablerades i mitten av 70-talet.

Företaget är baserat i Staffanstorp och startades av Sven-olof Thorstensson, byggnadsingenjör och Anitha Sweder-Thorstensson, jurist.

1975 började företaget sälja Modulenthus i stora delar av Skåne men numera bygger, projekterar och förvaltar vi bostäder i närområdet, f.n 44 st. lägenheter och ca. 15 st. villor som vi hyr ut.

1992 uppfördes de 44 lägenheterna i området Per Nilsagården i Staffanstorps sydöstra delar. År 2008 påbörjades projekt Gitarrstigen där vi i samarbete med Modulenthus uppförde 11 st. villor till försäljning.