Information till dig som är hyresgäst hos oss

Inflyttning/Avflyttning

Du har rätt att tillträda lägenheten den dag som avtalats i kontraktet tidigast kl. 12:00

Infaller tillträdes-/frånträdesdagen på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton sker till- eller frånträdet istället nästa vardag.

Kom ihåg att göra flyttanmälan.

Anmäl övertagande av el till SEKB i god tid, tel: 046-25 95 00. Detta gäller både dig som flyttar ut och dig som flyttar in.

Vid tillträdet får du motta nycklar och kvittera dessa samt en kopia av f.g hyresgästs avflyttningsbesiktning som du också kvitterar att du mottagit. Efter mottagandet har du 8 dagar på dig att skriftligen göra ev. invändningar mot besiktningen.

Du som flyttar ut säger upp dig skriftligen och mottar då en bekräftelse från oss. Uppsägning sker tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen.

Kom också ihåg att boka tid för besiktning som ska ske i anslutning till din avflyttning och efter att lägenheten och förrådet tömts och städats.

Tänk på att lämna din lägenhet väl avstädad och observera att detta även gäller trädgård och förrådsbyggnader. Här kan du se vad du ska tänka på – Länk till cheklista för städning.

 

Hyran

Hyran skall vara oss tillhanda senast den siste i månaden som föregår hyresmånaden och var noga med att alltid ange avinummer. Titta noga så det är avinumret för den aktuella månaden du uppger. Inga övriga uppgifter behövs på hyresavin förutom mottagare och bankgironummer 445-8097.

 

Kabel-TV

På Per-Nilsagården ingår f.n kabel-tv från Telenor.

 

Bredband

Ordnar du själv via ADSL.

 

Sophantering

Till varje gård finns ett soprum där du slänger ditt matavfall väl paketerat i därför avsedd tunna och sorterar papp för sig och papper för sig i märkta tunnor.

Trädgårdsavfall från din egen trädgård är du välkommen att lägga i vår komposthög vid den gamla längan på särskilt utmärkt plats. OBS! Gäller endast organiskt avfall och får absolut inte innehålla plast e.dyl.

Glas, kläder och batterier lämnar du på Miljöstationer som finns på olika ställen i Staffanstorp. En vid Gulf på Skånevägen och en vid grusparkeringen intill rondellen vid City Gross.

Möbler och annat som du inte vill ha längre forslar du själv till Återvinningsstationen på Flisvägen nära Willys. På Staffanstorps kommuns hemsida kan du läsa mera om återvinningen och även om stationens öppethållandetider.

 

Parkering

Till varje lägenhet hör en parkeringsplats märkt med lägenhetens nummer. Det finns ett fåtal extra platser att hyra. Vid stort intresse kommer ytterligare p-platser att anordnas. Vänligen observera att gästparkeringarna endast är avsedda för gäster.

 

Felanmälan

Går någon maskin sönder i tvättstugorna eller i bostaden ber vi dig vänligen meddela maskinens namn, ev. typbeteckning och hur felet yttrar sig. Gäller det maskin i tvättstugan är vi tacksamma om du sätter en lapp att maskinen är felanmäld och datum då anmälan skett. Felanmäler gör du via mail felanmalan@boivilla.se. Vid akuta fall, ring 0705-28 49 70.

 

Skadedjur

Är oturen framme och du får in myror i lägenheten eller besväras av andra skadedjur ringer du Anticimex Malmö på 040-693 61 00 och uppger försäkringsbolag Länsförsäkringar. Vårt försäkringsnummer är 2789290*00.

 

Ordningsregler

På Per Nilsagården håller vi rent och snyggt omkring oss och städar av tvättstugan ordentligt efter varje tvättpass.

Respektera dina grannar och uppstår det problem vänd dig i första hand till din granne och tala om att du blir störd.

Mellan 22 och 07 ber vi dig tänka särskilt mycket på dina grannar och inte spela hög musik eller klampa i trappan eller i våningen.

Vi håller rent och snyggt på gårdarna och i rabatterna.