Information till dig som är hyresgäst hos oss

Inflyttning/Avflyttning

Du har rätt att tillträda lägenheten den dag som avtalats i kontraktet tidigast kl. 12:00

Infaller tillträdes-/frånträdesdagen på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton sker till- eller frånträdet istället nästa vardag.

Kom ihåg att göra flyttanmälan.

Anmäl övertagande av el till SEKB i god tid, tel: 046-25 95 00. Detta gäller både dig som flyttar ut och dig som flyttar in.

Vid tillträdet får du motta nycklar och kvittera dessa samt en kopia av f.g hyresgästs avflyttningsbesiktning som du också kvitterar att du mottagit. Efter mottagandet har du 8 dagar på dig att skriftligen göra ev. invändningar mot besiktningen.

Du som flyttar ut säger upp dig skriftligen och mottar då en bekräftelse från oss. Uppsägning sker tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen.

Kom också ihåg att boka tid för besiktning som ska ske i anslutning till din avflyttning och efter att lägenheten och förrådet tömts och städats.

Tänk på att lämna din lägenhet väl avstädad och observera att detta även gäller trädgård och förrådsbyggnader. Här kan du se vad du ska tänka på – Länk till cheklista för städning.

 

Bra att tänka på…

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

 

Hyran

Hyran skall vara oss tillhanda senast den siste i månaden som föregår hyresmånaden och var noga med att alltid ange avinummer. Titta noga så det är avinumret för den aktuella månaden du uppger. Inga övriga uppgifter behövs på hyresavin förutom mottagare och bankgironummer 445-8097.

 

Fiber & TV

På Per-Nilsagården finns fiber indraget. Abonnemang med valfri Fiber-TV & bredbandsleverantör ordnar man själv.

Läs mer om olika tjänster och abonnemang här

 

Sophantering

Till varje gård finns ett soprum där du slänger ditt matavfall väl paketerat i därför avsedd tunna och sorterar papp för sig och papper för sig i märkta tunnor.

Trädgårdsavfall från din egen trädgård är du välkommen att lägga i vår komposthög vid den gamla längan på särskilt utmärkt plats. OBS! Gäller endast organiskt avfall och får absolut inte innehålla plast e.dyl.

Glas, kläder och batterier lämnar du på Miljöstationer som finns på olika ställen i Staffanstorp. En vid Gulf på Skånevägen och en vid parkeringen framför den gamla järnvägsstationen på Järnvägsgatan (mittemot City Gross).

Möbler och annat som du inte vill ha längre forslar du själv till Återvinningsstationen på Flisvägen nära Willys. På Staffanstorps kommuns hemsida kan du läsa mera om återvinningen och även om stationens öppethållandetider.

 

Parkering

Till varje lägenhet hör en parkeringsplats märkt med lägenhetens nummer. Det finns ett fåtal extra platser att hyra. Vid stort intresse kommer ytterligare p-platser att anordnas. Vänligen observera att gästparkeringarna endast är avsedda för gäster.

 

Felanmälan

Går någon maskin sönder i tvättstugorna eller i bostaden ber vi dig vänligen meddela maskinens namn, ev. typbeteckning och hur felet yttrar sig. Gäller det maskin i tvättstugan är vi tacksamma om du sätter en lapp att maskinen är felanmäld och datum då anmälan skett. Felanmäler gör du via mail till felanmalan@boivilla.se.

 

Vid akuta fall

Vid akuta fall, exempelvis vattenläcka, ring vårt journr på 046-378 15 41. Vid brand, personskada eller dyl. skall alltid 112 kontaktas i första hand. Om ditt ärende inte är akut kan du komma att bli debiterad. Avser ditt ärende en felanmälan, var god maila felanmalan@boivilla.se.

 

Skadedjur

Är oturen framme och du får in myror i lägenheten eller besväras av andra skadedjur ringer du Länsförsäkringar Skåne Service & Sanering AB som vi har avtal med. Tel: 040-633 90 88.

 

Ordningsregler

På Per Nilsagården håller vi rent och snyggt omkring oss och städar av tvättstugan ordentligt efter varje tvättpass.

Respektera dina grannar och uppstår det problem vänd dig i första hand till din granne och tala om att du blir störd.

Mellan 22 och 07 ber vi dig tänka särskilt mycket på dina grannar och inte spela hög musik eller klampa i trappan eller i våningen.

Vi håller rent och snyggt på gårdarna och i rabatterna.