Information till dig som är hyresgäst hos oss

Inflyttning/Avflyttning Du har rätt att tillträda lägenheten den dag som avtalats i kontraktet tidigast kl. 12:00 Infaller tillträdes-/frånträdesdagen på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton sker till- eller frånträdet istället nästa vardag. Kom ihåg att göra flyttanmälan. Anmäl övertagande av el till SEKB i god tid, tel: 046-25 95 00. Detta […]
Checklista för avflyttningsstädning